Regler

NYE MOMSREGLER

Kære kunde og samarbejdspartner

Folketinget har netop ved hastebehandling, vedtaget ændringer til momsloven med virkning fra 1. juli 2012, som får direkte betydning for al skrothandel i Danmark.

Ændringerne består i følgende to elementer:

  • Der indføres “Omvendt Betalingspligt” (Reverse Charge) ved handel med jern- og metalskrot.
  • Ved køb af skrot kontant/check for mere end DKK 10.000 pålægges køber at indberette købet direkte til SKAT specificeret på sælgerens CVR/CPR-nummer.

Omvendt betalingspligt ordningen (Reverse Charge) medfører i praksis, at der fremover ikke afregnes moms ved køb/salg af jern- og metalskrot mellem momsregistrerede virksomheder. På afregningen / fakturaen som du fremover modtager, vil det ud for de afregnings/faktureringslinjer fremgå om varen er omfattet af omvendt betalingspligt (Reverse Charge) * = vare uden moms / * = RC.

SKAT har udsendt vedlagte information i dag, som kort forklarer praktikken i momsberegning og afregning.

Indberetning af kontantkøb over DKK 10.000 Kontantkøb omfatter såvel køb med rede penge som køb med check. Der indføres en særlig pligt for skrotkøbere – herunder Dansk Maskinopkøb og Nedbrydning ApS en – til at indberette kontante transaktioner over DKK 10.000 direkte til SKAT på sælgers CVR/CPR-nummer.

Vi bestræber os på, at holde vore kunder og samarbejdspartnere orienterede i det omfang, vi selv har information til rådighed, men kan i øvrigt kun opfordre til, at den enkelte firma skrot-/produkthandler retter henvendelse til SKAT eller holder sig orienteret via SKAT’s hjemmeside http://www.skat.dk – søg på omvendt betalingspligt (Reverse Charge).

Skulle du have spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Assistant Manager på tlf. 75 12 21 90 eller e-mail helle@dmon.dk.

LINKS

Læs hos SKAT: Definitioner og juridisk vejledning

Læs hos SKAT: Din virksomhed skal betale regninger på over 10.000 kr. digitalt fra den 1. juli.

Kontakt os