Rådgivning

Hos Dansk Maskinopkøb og Nedbrydning lægger vi vægt på, at levere de bedst mulige løsninger for dig som kunde.

Det betyder, at vi gerne rådgiver dig, med hensyn til indsamlingssystemer, sortering og opbevaring af affald, samt henter og håndterer skrot og affald med faste mellemrum, eller efter aftale.

Dansk Maskinopkøb og Nedbrydning sørger herefter for, at skrot og affald håndteres miljømæssigt korrekt.

Skrot og affaldsregistrering

De metaller eller affald, som leveres og håndteres af Dansk Maskinopkøb og Nedbrydning ApS registreres i et Affaldsdatasystemet, som varetages af Miljøstyrelsen.

Affaldsregisteret er et system, som er lavet af Miljøstyrelsen. Her kan man finde de virksomheder, som er godkendt til at foretage genvinding, oparbejdning til genvinding, mægler eller transport af kildesorteret genanvendeligt affald.

Dansk Maskinopkøb og Nedbrydning er godkendt, og optaget i Miljøministeriets Affaldsregister som

  • Indsamlervirksomhed
  • Forhandler i kategorien transportør
  • Mægler i kategorien transportør

https://www.affaldsregister.mst.dk/

Kontakt os