Nedbrydning

Vi har stor ekspertise for nedbrydning i alle former for bygningsanlæg og konstruktioner. Det er såvel store som små, indvendig som udvendig.

Det kan f.eks. være:
 • Nedbrydning af tagsten
 • Ejendomme
 • Siloer
 • Udhuse
 • Køkkener og andet inventar

Vi sørger selvfølgelig for bortskaffelse af alle materieler, så pladsen efterlades pænt og ryddelig.

Eventulle skader på bygninger opstået på grund af vibrationer fra vores nedbrydningsaktiviteter er dækket af vores ansvarsforsikring.

I forbindelse med nedbrydningsarbejder tager vi udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhold, der er typiske for branchen.

Ansvarlig kontaktperson og arbejdsleder
 • Instruktion af alle sine egne medarbejder
 • Ansvarlig for gennemgang af de gældende lokale miljø- og sikkerhedsregler, der findes på byggepladsen.
 • Ved ulykke forefindes instruktion for opkald til 112
Personligt sikkerhedsudstyr.
 • Sikkerhedsfodtøj
 • Sikkerhedshjelm
 • Sikkerhedsbriller
 • Høreværn
 • Faldsikring og liner
 • Åndedrætsværn
 • Refleks veste

Eget udstyr, opfylde alle lovkrav. Kan fremvise dokumentation herfor.

Maskiner / håndværktøj og andre tekniske hjælpemidler.
  • Maskiner overholder leverandørens anvisninger med lovpligtigt eftersyn
  • Medarbejder er orienteret om korrekt brug, vedligeholdelse m.m., fx kraner entreprenørmaskiner
  • Medarbejder der anvender kran og entreprenørmaskiner er certificeret hertil
  • Medarbejder ikke håndter skarpe genstande eller værktøj som koben, brækjern, mejsler, knive mv. på en uforsvarlig måde
  • Medarbejder med værktøj der river,, saver, høvler, snitter e.l., ikke håndteres på en uforsvarlig måde
  • Medarbejder er orienteret om korrekt brug og vedligeholdelse m.m., fx stilladser, stiger, mejselhammere, lifte mv.
Interne transport og færden.
  • Arbejdsområder og færdsels- og gangveje ryddes løbende for affald under nedbrydningsprocessen
  • Arbejdsområder og færdsels- og gangveje er tilstrækkeligt belyst
  • Byggepladsen/arbejdsstedet er sådan indrettet at der ikke er risiko for at, medarbejderne kan blive påkørt eller klemt af køretøjer, fx biler, lastbiler, truck og entreprenørmaskiner
  • Adgangs- og transporveje for kørende og gående trafik der ikke er adskilt er afmærket

Kontakt os