HENSYN TIL MILJØ – OG ARBEJDSFORHOLD

Miljø

Miljøpolitik hos Dansk Maskinopkøb og Nedbrydning

TANKEGANG

Miljø

Miljøtankegang hos Dansk Maskinopkøb og Nedbrydning

Vi ønsker som virksomhed, at skåne miljøet mest muligt. Derfor bestræber vi os som virksomhed på, at overholde eksisterende lovgivning inden for miljø- og arbejdsmiljø. Vores kunder skal vide, at vi er en virksomhed, der i den daglige drift er beviste om, at skåne miljøet og skal god samvittighed kunne benytte os.

Vi ønsker vores medarbejdere tilbringer dagen på en virksomhed, hvor der tænkes miljørigtigt, både ift. miljøet, men i lige så høj grad arbejdsmiljøet.

“Vi er sikre på, det vil øge både kundetilfredsheden og medarbejdertilfredsheden”

MILJØ- OG ARBEJDSFORHOLD

Miljøpolitik

Miljøpolitik hos Dansk Maskinopkøb og Nedbrydning

I vores miljøledelse er det vores mål, at der i den daglige drift, tages hensyn til miljø- og arbejdsforhold. Vi forpligter os til, at overholde eksisterende lovgivning inden for miljø- og arbejdsforhold og løbende forbedre miljøforholdene omkring virksomheden.

  • Miljørigtig genvinding og fremme miljørigtige løsninger
  • Alle affaldsformer behandles optimalt i forhold til opbevaring og genanvendelse
  • Løbende vedligeholder og tilpasser vores miljøledelsessystem
  • Skabes et fælles engagement i miljørigtig håndtering og genanvendelse
  • Skaber og opretholder et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne
  • Virksomheden vil medvirke til at fastholde og sikre plads for medarbejdere, hvis ressourcer ufrivilligt er begrænset på et eller flere områder

NYE MOMSREGLER

Regler

Kære kunde og samarbejdspartner

Folketinget har netop ved hastebehandling, vedtaget ændringer til momsloven med virkning fra 1. juli 2012, som får direkte betydning for al skrothandel i Danmark.

Ændringerne består i følgende to elementer:

  • Der indføres “Omvendt Betalingspligt” (Reverse Charge) ved handel med jern- og metalskrot.
  • Ved køb af skrot kontant/check for mere end DKK 10.000 pålægges køber at indberette købet direkte til SKAT specificeret på sælgerens CVR/CPR-nummer.

Omvendt betalingspligt ordningen (Reverse Charge) medfører i praksis, at der fremover ikke afregnes moms ved køb/salg af jern- og metalskrot mellem momsregistrerede virksomheder. På afregningen / fakturaen som du fremover modtager, vil det ud for de afregnings/faktureringslinjer fremgå om varen er omfattet af omvendt betalingspligt (Reverse Charge) * = vare uden moms / * = RC.

SKAT har udsendt vedlagte information i dag, som kort forklarer praktikken i momsberegning og afregning.

Indberetning af kontantkøb over DKK 10.000 Kontantkøb omfatter såvel køb med rede penge som køb med check. Der indføres en særlig pligt for skrotkøbere – herunder Dansk Maskinopkøb og Nedbrydning ApS en – til at indberette kontante transaktioner over DKK 10.000 direkte til SKAT på sælgers CVR/CPR-nummer.

Vi bestræber os på, at holde vore kunder og samarbejdspartnere orienterede i det omfang, vi selv har information til rådighed, men kan i øvrigt kun opfordre til, at den enkelte firma skrot-/produkthandler retter henvendelse til SKAT eller holder sig orienteret via SKAT’s hjemmeside http://www.skat.dk – søg på omvendt betalingspligt (Reverse Charge).

Skulle du have spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Assistant Manager på tlf. 75 12 21 90 eller e-mail helle@dmon.dk.

KONTAKT OS

Kontakt os og hør nærmere om vores ydelser eller skrothandel

Hvis du har nogle spørgsmål eller vil høre nærmere er du velkommen til at kontakte os

Vi står altid til rådighed

Skriv en e-mail til info@dmon.dk eller ring til os på 75 12 21 90.